Yläneen kirkonkylän vapaaehtoinen palokunta ry

Historia ja nykyaika

Yläneen Kk:n VPK on perustettu 1947. Yläneen Kk:n VPK toimi vuoteen 2004 asti silloisen Yläneen kunnan 1. lähdön palokuntana. Vuodesta 2004 lähtien Yläneen Kk:n VPK on yksi Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitoksen sopimuspalokunnista. Sopimuspalokunnalla on voimassa oleva palokuntasopimus Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa.

Sopimuksen mukaan meillä on viiden minuutin lähtövalmius 24 h vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Toiminta-alueena on Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat lähimmän pelastusyksikön periaatteella. Sopimuspalokunta hoitaa alueellaan kaikki pelastustoimen tehtävät joko yksin pelastusryhmänä tai osana isompaa pelastustoimen muodostelmaa; lisäksi toimintaan kuuluu jo yli 20-vuotias sopimuksellinen ensivasteyksikkö.

Asemapaikka sijaitsee Pöytyällä Yläneen taajamassa, kirkonkylässä mistä nimikin juontaa juurensa. Uudessakartanossa sijaitseva Yläneen VPK on lähin ja päivittäinen yhteistyökumppani. Molemmat sopimuspalokunnat tukevat toisiaan ja mm. harjoittelevat yhdessä.

Yläneen kk:n VPK:lla on vuosittain noin 110 hälytystä, joista noin 60 on ensivastetehtäviä. Hälytysosastoon kuuluu noin 25 eri-ikäistä ja siviilikoulutettua henkilöä, joten jokainen pystyy oman ammattinsa taidoilla täydentämään sopimuspalokuntalaisilta vaadittavaa koulutusta.

Tule mukaan toimintaan

Sopimuspalokunta kouluttaa yhdessä pelastuslaitoksen ja pelastusalan liiton kanssa sopimuspalokuntalaiset palokuntanuoresta sammutusmieheksi, aina sopimuspalokunnan päälliköksi asti. Sopimuspalokunta kilpailee jatkuvasti muiden harrasteiden kanssa osallistujista, niin myös me.

Jos tunnet auttamisen halua ja olet henkisesti sekä fyysisesti hyvässä kunnossa, niin ota yhteyttä palokunnan päällikköön. Harrastus vaatii sitoutumista, mutta on palkitsevaa, ja mikä hienointa, maksutonta osallistujille. Yläneen Kk:n VPK:lla on käytössään pelastusyksikkö, säiliöyksikkö ja kaksi miehistönkuljetusyksikköä, joista toinen on varattu ensivasteyksikön käyttöön. Lisäksi löytyy mönkijä, kaksi venettä sekä erilaisia kalusto- / öljyntorjuntaperävaunuja. Pelastus- ja säiliöyksiköt ovat pelastuslaitoksen ajanmukaista kalustoa.

Ensivasteen kalusto ja koulutus on pelastuslaitoksen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa yhdenmukaistettu alueellisesti. Operatiivisen pelastustoiminnan lisäksi hälytysosasto ja muut sopimuspalokunnan osastot: nuoriso-, nais- ja veteraaniosastot ja ennen kaikkea huvitoimikunta pyörittävät Valasrannan tanssilavaa.

Tanssilava ja Kk:n VPK

Tanssilavalla ja Kk:n VPK:lla on pitkä historia, tanssit alkoivat jo vuonna 1955. Valasrannalla on tanssittu jo reippaasti yli 60 vuotta.

Kovin kolaus oli tammikuisena aamuyönä vuonna 1996, kun tanssilava tuhoutui tulipalossa. Talkoohenki ja usko tanssien tulevaisuudesta nosti kuitenkin tanssilavan tuhkasta kuin Feenix-lintu. Ilman Valasrantaa palokunta ei olisi pystynyt luomaan käytössään olevaa kalustoa eikä paloasemakiinteistöä. Kiitos tästä kuuluu kaikille palokunnan veteraaneille.

Hälytysosasto

Hälytysosastoon kuuluu noin 20,  iältään 18-65 vuotiasta, siviilikoulutettua henkilöä. Hälytysosastomme keski-ikä on 40v.

Yläneen kk:n VPK:lla on vuosittain noin 120 hälytystä, joista puolet on ensivastetehtäviä. Lähes kaikki tehtävät tulevat oman kylän alueelle. Meillä on viiden minuutin lähtövalmius, jota pidämme yllä 24/7/365. Koulutamme yhdessä pelastuslaitoksen ja pelastusalan liiton kanssa sopimuspalokuntalaiset palokuntanuoresta sammutusmieheksi, aina sopimuspalokunnan päälliköksi asti.

Yläneen Kk:n VPK:lla on käytössään pelastusyksikkö, säiliöyksikkö ja kaksi miehistönkuljetusyksikköä, joista toinen on varattu ensivasteyksikön käyttöön. Lisäksi löytyy mönkijä, kaksi venettä sekä erilaisia kalusto- / öljyntorjuntaperävaunuja.

Harjoittelemme tiistaisin klo 19-21. Jos tunnet auttamisen halua, niin ota yhteyttä palokunnan päällikköön tai tule rohkeasti asemalle. Harrastus vaatii sitoutumista, mutta on palkitsevaa, ja mikä hienointa, maksutonta osallistujille.

Pääset seuraamaan toimintaamme Facebookissa ja instagramissa.

Nuoriso-osasto

Nuoriso-osastoomme kuuluu iältään 8-15-vuotiaita nuoria. Nuoret harjoittelevat kerran viikossa, tiistaisin klo 1730-1830. Harjoittelemme, ensiapu taitoja, alkusammutusta ja muita pelastusalan tietoja ja taitoja. Harjoitusten lisäksi Nuoriso-osasto käy leireillä, joita järjestetään yhdessä muiden lähialueen palokuntien kanssa.

Naisosasto

Naisosaston tehtäviin kuuluu yhdistyksen varainhankinta, turvallisuusviestintä ja hälytysmuonitusvalmiuden ylläpito. Näiden lisäksi he osallistuvat aktiivisesti yhdistyksen talkoisiin ja muihin tapahtumiin.

Talvisin lauantaisin järjestettävä Valasrannan avanto sauna on naisosastomme pyörittämää toimintaa. He pitävät huolen, että järven vesi on kylmää ja löylyt kuumia. Lisäksi heidät voi löytää Yläneen torilta järjestämässä kahvitusta ja paistamassa lättyjä.

Naisosastomme osallistuu LSPeL:n, SPEK:n, sekä Auranmaan toiminta-alueen yhteisiin tapahtumiin, kokouksiin ja koulutuksiin yhteistyössä alueiden muiden naisosastojen kanssa.

Naisosasto kokoontuu joka kuun toisena keskiviikkona klo 18-20. Mikäli haluat mukaan toimintaan, ota yhteyttä osaston puheenjohtajaan tai tule käymään asemalla.

Veteraaniosasto

Yläneen kk:n VPK:n ja Yläneen VPK:n veteraanit ovat jo palonsa sammuttaneet ja hälytyksensä ajaneet, mutta ovat aktiivisesti mukana yhdistyksen muissa tehtävissä. He pitävät palokuntahenkeä yllä talkoilemalla, osallistumalla liiton järjestämiin tapahtumiin ja kokoontumalla säännöllisesti vaihtamaan kuulumisia ja muistelemaan menneitä. Esimerkiksi Valasrannan juhannuksen koristelut ovat veteraaniemme aikaansaannosta. He tekevät myös yhteistyötä alueen muiden vpk:n veteraanien kanssa.

Yhteystiedot

Hallituksen puheenjohtaja Sari Rantanen
sari.rantanen@valasranta.fi

Palokunnan päällikkö Petri Pyhäranta
petri.pyharanta@valasranta.fi

Palonaisten puheenjohtaja Anne Järvinen
anne.jarvinen@valasranta.fi

 

YLÄNEEN KIRKONKYLÄN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTA R.Y.

Yläneen Kk VPK